Cookie Consent by Privacy Policies website O úřadu | Notář Brno | Mgr. Pavel Vážan | NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ | M-PALÁC BRNO

O úřadu

Mgr. Pavel Vážan, notář se sídlem v Brně uspěl v konkurzu na obsazení uvolněného notářského úřadu pro obvod Městského soudu v Brně a s účinností od 01.01.2022 byl na základě výsledků konkurzního řízení ministryní spravedlnosti České republiky jmenován notářem. Činnost notáře zahájil ke dni 01.01.2022.

Mgr. Pavel Vážan je členem Notářské komory v Brně a notářem pověřeným úkony soudního komisařev řízení o pozůstalosti pro obvod Městského soudu v Brně.

Notářská kancelář Mgr. Pavla Vážana, notáře se sídlem v Brně poskytuje veškeré notářské služby podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zejména v oblasti občanského a obchodního práva.

Notář je fyzická osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem. Činnost notáře a samotný výkon notářské činnosti je upraven notářským řádem.

Notářskou činnost vykonáváme nestranně, nezávisle a za odměnu stanovenou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme Vám profesionální a individuální přístup. Vaše případné dotazy ochotně zodpovímea požadavky vyřídíme.

Komunikujeme také v angličtině.