Cookie Consent by Privacy Policies website Fúze, rozdělení a jiné přeměny společností | Služby | Notář Brno | Mgr. Pavel Vážan | NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ | M-PALÁC BRNO

Fúze, rozdělení a jiné přeměny společností

Přeměny obchodních společností a družstev upravuje především zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Přeměnou se rozumí fúze společnosti nebo družstva, rozdělení společnosti nebo družstva, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla.

Přeměny obchodních společností představují poměrně složitý a komplexní proces. 

 

Ekonomickou i právní 

 

s právními, účetními i daňovými souvislostmi. Každou přeměnu obchodní společnosti, družstva či jiné právnické osoby je zapotřebí dopředu a důkladně naplánovat a při 

 

 

 který je zapotřebí naplánovat po stránce

 

 

s právními, účetními i daňovými souvislostmi. 

 

Úspěšné provedení přeměny je zapotřebí naplánovat jak po stráen

 

Fúze 

Fúze představuje spojení, tedy sloučení či splynutí dvou či více právnických osob. 

Fúzí sloučením dochází k zániku společnosti nebo družstva nebo více společností nebo družstev
a přechodu jmění zanikající společnosti nebo družstva na nástupnickou společnost nebo družstvo; nástupnická společnost nebo družstvo vstupuje do právního postavení zanikající společnosti nebo družstva.

Fúzí splynutím dochází k zániku dvou nebo více společností nebo družstev a přechodu jejich jmění na splynutím vzniklou nástupnickou společnost nebo družstvo; nástupnická společnost nebo družstvo vstupuje do právního postavení zanikajících společností nebo družstev.

Rozdělení