Cookie Consent by Privacy Policies website On-line zakládání a změny společností | Služby | Notář Brno | Mgr. Pavel Vážan | NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ | M-PALÁC BRNO

On-line zakládání a změny společností

Založit společnost a provést změny ve společnosti lze za podmínek stanovených notářským řádem
on-line prostřednictvím (zabezpečené) videokonference

Notář v takovém případě sepíše tzv. „notářský zápisu na dálku“, který je zvláštním typem notářského zápisu. 

Veškerá komunikace klienta s notářem probíhá prostřednictvím videokonference a virtuální jednací místnosti (tzv. „jednačky“), bez nutnosti fyzické návštěvy notářské kanceláře nebo schůzky notáře s klientem na místě samém. V jednačce lze s notářem konzultovat Vaše konkrétní požadavky, jednotlivé dokumenty, potřebné dokumenty notáři prostřednictvím jednačky přímo poskytnout a tyto případně i elektronicky podepsat. 

Nemáte vlastní kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis? V naší notářské kanceláři Vám jej pro tyto účely můžeme přímo vystavit. 

Uhradit odměnu notáře za takový úkon můžete prostřednictvím platební brány. 

Pro více informací prosím kontaktujte notářskou kancelář.