Cookie Consent by Privacy Policies website Zakládání společností a právnických osob | Služby | Notář Brno | Mgr. Pavel Vážan | NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ | M-PALÁC BRNO

Zakládání společností a právnických osob

V naší notářské kanceláři Vám poradíme a pomůžeme se založením a vznikem jakékoliv právnické osoby. Tento proces zpravidla začíná sepisem zakladatelského dokumentu a končí zápisem právnické osoby do příslušného rejstříku. 

Nejčastěji jde o obchodní korporace, kterými jsou obchodní společnosti a družstva. Mezi obchodní společnosti patří osobní společnosti (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost), kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným a akciová společnost), evropská společnost
a evropské hospodářské zájmové sdružení. Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost. 

Zakladatelské právní jednání společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva
a evropské společnosti musí být sepsáno ve formě notářského zápisu.

Zakladatelským dokumentem se rozumí u společnosti s ručením omezeným zakladatelská listina
(v případě jediného společníka) a společenská smlouva (v případě více společníků),
u akciové společnosti a družstva stanovy

Vaše požadavky s Vámi nejdříve zkonzultujeme a na jejich podkladě připravíme zakladatelské dokumenty a související listiny. 

Poradíme Vám i s vyřízením dalších formalit souvisejících se založením právnické osoby a jejím zápisem do obchodního či jiného veřejného rejstříku. 

Pokud zakladatelský dokument společnosti s ručením omezeným obsahuje jen povinné náležitosti stanovené zákonem a vklady společníků jsou jen peněžité, je zápis společnosti zcela osvobozen
od soudního poplatku, nižší je i odměna notáře za sepsání notářského zápisu. 

Společnost s ručením omezeným jsem schopni založit a zapsat do obchodního rejstříku i během jediného dne